ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานในมาตรฐานการตรวจสอบโครงการสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรวจสอบงานผิวทางแอสฟัลท์ และงานก่อสร้างทุกชนิดของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 มีนาคม 2561