ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
15 พฤษภาคม 2561

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านครบอุปกรณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,120.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)