ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2561