หนังสือราชการ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561
14 มิถุนายน 2561

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง